Oferujemy profesjonalne usługi związane z czyszczeniem zbiorników paliwa, a także na Państwa życzenie możemy dokonać ich kalibracji. Zaczynamy od sprawdzenia czystości przechowywanego paliwa. Próbki pobrane poddajemy analizie i na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzamy kolejne czynności.

Zanieczyszczone paliwo to źródło awarii i kosztów

Dysponujemy odpowiednim sprzętem i przed rozpoczęciem prac przepompowujemy paliwo do specjalnie przygotowanych kontenerów IBC. Proces czyszczenia dotyczy zarówno samego zbiornika, jak i również przewodów i filtrów paliwowych.

.