Czyszczenie zbiorników paliwa podziemnych, naziemnych i plastikowych

Zanieczyszczone paliwo powodujące awarie agregatów, może w rezultacie pozostawić Państwa biznes bez zasilania awaryjnego w razie przerwy w dostawie energii.

Czyszczenie zbiorników paliwa — podziemnych, naziemnych, i plastikowych

Zakres usług:

Czyszczenie zbiorników podziemnych

Czyszczenie zbiorników naziemnych

Czyszczenie zbiorników plastikowych

Serwis zbiorników- wymiana pomp, liczników i innych części zamiennych

Serwis zbiorników podziemnych

Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów do zbiorników

Legalizacja zbiorników i dystrybutorów

Zgłoszenia zbiorników powyżej 2500 litrów do Urzędu Dozoru Technicznego

Wykonywanie prób szczelności zbiorników oraz instalacji

Kalibracja licznika

Mycie zbiorników paliwowych

Montaż i serwis systemów do pomiaru poziomu paliwa, sond paliwowych

Montaż systemu Watchman Access

Litrażowanie zbiorników

Przygotowanie zbiorników do utylizacji

Odbiór i zagospodarowanie odpadów po czyszczeniu zbiorników

Montaż i przeglądy czujników przecieku

Utylizacja zasobników
Mycie zbiorników Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice

Według statystyk u podstaw 1/4 wszystkich awarii agregatów i pojazdów leżą problemy związane z paliwem, zaś 80% przetestowanych zbiorników paliwa określa się jako potencjalne zagrożenie ze względu na poziom zanieczyszczeń paliwa wewnątrz.

Dosłownie gołym okiem można dostrzec potencjalny szkodliwy wpływ brudnego paliwa na przedsiębiorstwo. Zanieczyszczone paliwo powodujące awarie agregatów, może w rezultacie pozostawić Państwa biznes bez zasilania awaryjnego w razie przerwy w dostawie energii. Chociaż na zanieczyszczenie przechowywanego paliwa składa się z wielu czynników, głównym źródłem problemów są osad oraz rdza. Zagrożeniem stają się też odpady ropopochodne, które jak najszybciej muszą zostać poddane utylizacji.

Na czym polega czyszczenie zbiornika paliwa?

Na czas czyszczenia zbiornika nasi pracownicy przeleją Państwa paliwo (w zależności od jego ilości) do tymczasowego zbiornika lub kontenera IBC.

Po zabezpieczeniu paliwa nasz zespół dokładnie wyczyści Państwa zbiorniki, przewody, a także filtry paliwowe. Ten proces czyszczenia opracowaliśmy specjalnie z myślą o usuwaniu osadu, materii organicznej oraz wszelkich innych niedoskonałości znajdujących się wewnątrz zbiornika.

Przed przelaniem paliwa z powrotem do Państwa zbiornika, zostanie on dodatkowo spłukany wodą oraz pozostawiony do całkowitego wyschnięcia, aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia paliwa wodą.

Czyszczenie zbiorników Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice

Czy zanieczyszczenia ze zbiornika mają wpływ na przechowywane tam paliwo?

W ramach zintegrowanych rozwiązań dla zarządzania paliwem oferujemy usługi litrażowania zasobników i oczyszczania paliwa razem z utylizacją odpadów. Na te usługi składa się ocena części zamiennych i generatorów, podczas której przeprowadzimy ewaluację stanu paliwa w celu stwierdzenia, czy spełnia ono standardy EN590 oraz ISO 4406. 
Nasz wykwalifikowany zespół ds. zarządzania paliwem i litrażowania pobierze próbki paliwa z Państwa zbiorników paliwowych, a następnie przekaże je do pełnej analizy laboratoryjnej. Umożliwi to stwierdzenie obecności wszelkich zanieczyszczeń, na podstawie czego opracujemy dostosowany do Państwa potrzeb plan zarządzania paliwem. Dzięki niemu paliwo zawsze będzie zdatne do użycia.
Czyszczenie zbiorników podziemnych naziemnych i czyszczenie zbiorników plastikowych
Czyszczenie, kalibracja, przeglądy, utylizacja i legalizacja (litrażowanie) zbiorników paliwowych, próba szczelności i serwis zbiornika paliwowego oraz montaż części zamiennych. Czyszczenie zbiorników paliwowych zalecamy co najmniej raz na dwa lata. Profesjonalne i fachowe czyszczenie zbiorników paliwowych na olej napędowy ON.

Sprawdź nasze zalecenia:

Czyszczenie i litrażowanie zbiorników – zaleca się czyszczenie zbiornika przynajmniej raz na dwa lata.
Sprawdzanie czystości filtra oraz stanu części zamiennych raz w miesiącu.

Serwis układu dystrybucyjnego powinien odbywać się po przelaniu 40 tys. litrów paliwa.

Kalibracja licznika powinna odbywać się co 50 000 litów – pozwala to na rzetelne prowadzenie gospodarki paliwowej / pewność, że licznik nie oszukuje przy wydaniach i dane są zgodne z dokumentami księgowymi.

Pozostałości po oczyszczonym zasobniku przeznaczone do utylizacji zostają usunięte zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

Co gwarantują nasze usługi?

Magazynowanie i dystrybuowanie cieczy napędzających auta ciężarowe i osobowe czy też maszyny budowlane, ze względu na niebezpieczne właściwości substancji, musi odbywać się w warunkach odpowiadających najwyższym rygorom. Nasze kompleksowe usługi pomogą Państwu spełnić wszelkie standardy bezpieczeństwa. Sprzedaż zamiennych części do zasobników paliwa, przeglądy, kalibracja, czyszczenie, litrażowanie, a także utylizacja zbiorników paliwowych to zakres naszej oferty. Wykonując poszczególne zlecenia, dajemy gwarancję krótkich terminów realizacji.

Usuwanie zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia zbiornika paliwowego mogą przyczyniać się do obniżenia wydajności układu dystrybucyjnego. Oferowane usługi czyszczenia obejmują konserwację wszystkich dostępnych na rynku zasobników.

Litrażowanie zbiorników paliwowych

Proces litrażowania jest niezbędny, aby określić stan i poziom substancji. To jedna z czynności potrzebnych do uzyskania certyfikatów legalizacji wystawianych przez inspektorów UDT, odpowiadających za regularne dozory.

Utylizacja zbiorników

Świadczymy usługi demontażu, wywożenia oraz utylizacji zasobników na paliwo wraz ze zużytymi częściami zamiennymi. Odbiór odpadów odbywa się własnym transportem.

Wymienne wyposażenie

Mamy dla Państwa akcesoria i części zamienne do zbiorników – filtry, pompy i nie tylko.

 

Wykonujemy również usługi około dozorowe związane ze zbiornikami na olej napędowy i olej opałowy, w tym asystę przy zgłoszeniach, rewizjach i dozorach UDT zbiorników, legalizację dystrybutorów oraz zbiorników z Urzędem Miar, kalibrację, próby szczelności, a także przygotowanie zbiorników do utylizacji.

 

Zaufali nam: